Episode 21

full
Published on:

16th Mar 2021

21: کتاب ۱۰۱ روش طراحی ـ نوشته ی ویجی کومارـ انگیزه ی اولیه ـ متد کند و کاو در رسانه های عمومی

روش انتخابی اول برای جهت گیری اولیه

کند و کاو در رسانه های عمومی

این روش رو نویسنده ی کتاب به فشار سنج فرهنگ تشبیه اش می کنه یا به نحوی میگه که با این روش ما به یک چشم انداز فرهنگی دست پیدا می کنیم. این روش رسانه های عمومی رو مورد بررسی قرار میده تا ببینه که در مورد موضوع پروژه چی میگن یا چی گفته شده. این رسانه ها می تونن شامل برنامه های تلویزیون٬ روزنامه ها٬ اخبارو … که یک آخرین رویکردها رو در اختیار ما قرار میدن و ما می تونیم که چه چیزی در ذهن مردم میگذره و چطور اون رو دنبال کنیم. این به تیم نوآوری کمک می کنه جریان فرهنگی که رو که ممکنه روی هدف اولیه پروژه تاثیر بذاره مشخص می کنه 


Listen for free

Show artwork for RoZh.Lab

About the Podcast

RoZh.Lab
Talking about design books in Persian
در این پادکست ما کتابهای مختلف در زمینه ی رشته های طراحی و معماری رو برای شما بازگو می کنیم. هر اپیزود یک بخش از یک کتاب هست که به طور مفصل و با مثالهای ملموس برای شما توضیح داده میشه

About your hosts

Zhabiz Shafieyoun

Profile picture for Zhabiz Shafieyoun
Zhabiz Shafieyoun, Ph.D. in Design at Politecnico di Milano, Italy.
Adjunct professor at Winthrop University, USA.

Rodia Banaei

Profile picture for Rodia Banaei
Interior designer
Master's degree in design