Episode 19

full
Published on:

24th Feb 2021

19: کتاب ۱۰۱ روش طراحی ـ نوشته ی ویجی کومارـ معرفی فرایند نوآوری

فرایند نوآوری با مشاهده و یادگیری از موقعیت های مختلف در دنیای واقعی شروع می شود  و سپس ما تلاش می کنیم که با درک کاملی از دنیای واقعی به وسیله ی خلق مفاهیم قالب بندی مجددی رو برای مشکلی که درک کردیم پیدا کنیم. پس از آن به بررسی و ارزیابی مفاهیمی که خلق کرده ایم می پردازیم تا بتوانیم در دنیای واقعی آن را اجرا کنیم. این همه نیازمند یک سیالیت در تفکرات ما بین دنیای واقعی و انتزاعی هست.

این فرایند در کتاب ۱۰۱ روش طراحی در یک جدول ۲ در ۲ توضیح داده شده. که هر خانه از این جدول متعلق به یکی از مراحل فرایند هست. خانه ی پایین سمت چپ به تحقیقات اختصاص داده شده  و درباره ی دانسته های ما از واقعیتهای موجود هست. بالای همین خانه یعنی در یک چهارم گوشه ی چپ جدول٬تحلیل هست که در اینجا اطلاعات به دست آمده در قسمت تحقیقات آنالیز می شود و آماده برای نوآوری و استخراج ایده های نو می شوند. خانه سمت راست بالای جدول ترکیب کردن نامیده شده که دراین مرحله مفهوم اولیه یا انتزاعی تولید می شود و در پایان خانه ی پایین سمت راست به تحقق داده شده که در این مرحله مفاهیم تولید شده وارد دنیای واقعی می شوند. بنابراین چهار مرحله ی اصلی فرایند طراحی تحقیق٬آنالیز٬ترکیب و تحقق می باشند که یک ترکیب خوب و تحقق یافته برای هدایت به سمت نوآوری هست. ما در این اپیزود بخش های مختلف این فرایند روبه طور خلاصه معرفی می کنیم.Listen for free

Show artwork for RoZh.Lab

About the Podcast

RoZh.Lab
Talking about design books in Persian
در این پادکست ما کتابهای مختلف در زمینه ی رشته های طراحی و معماری رو برای شما بازگو می کنیم. هر اپیزود یک بخش از یک کتاب هست که به طور مفصل و با مثالهای ملموس برای شما توضیح داده میشه

About your hosts

Zhabiz Shafieyoun

Profile picture for Zhabiz Shafieyoun
Zhabiz Shafieyoun, Ph.D. in Design at Politecnico di Milano, Italy.
Adjunct professor at Winthrop University, USA.

Rodia Banaei

Profile picture for Rodia Banaei
Interior designer
Master's degree in design