Episode 18

full
Published on:

17th Feb 2021

18: کتاب ۱۰۱ روش طراحی ـ نوشته ی ویجی کومارـ معرفی کتاب و نویسنده

نویسنده ی این کتاب ویجی کومار استاد موسسه طراحی در شیکاگو هست که کلاس های طراحی استراتژیک و روش های طراحی رو تدریس می کنه. ویجی حدود بیشتر از  12 سال در شرکت دابلین که یه شرکت نوآوری جهانی بوده به روش شناسی مشغول بوده ویجی با تجربه ی کار جهانی کتاب ۱۰۱ روش طراحی را تالیف و گردآوری کرده. این کتاب به معرفی روشها ی نوآوری می پردازه که در طراحی های مختلف از جمله طراحی سرویس٬ تجربه ٬ محصول و کسب و کار استفاده میشه. در این بخش ما به معرفی کوتاهی از کتاب و نویسنده می پردازیم

Listen for free

Show artwork for RoZh.Lab

About the Podcast

RoZh.Lab
Talking about design books in Persian
در این پادکست ما کتابهای مختلف در زمینه ی رشته های طراحی و معماری رو برای شما بازگو می کنیم. هر اپیزود یک بخش از یک کتاب هست که به طور مفصل و با مثالهای ملموس برای شما توضیح داده میشه

About your hosts

Zhabiz Shafieyoun

Profile picture for Zhabiz Shafieyoun
Zhabiz Shafieyoun, Ph.D. in Design at Politecnico di Milano, Italy.
Adjunct professor at Winthrop University, USA.

Rodia Banaei

Profile picture for Rodia Banaei
Interior designer
Master's degree in design