Episode 17

full
Published on:

30th Oct 2020

17: کتاب زبان فضا ـ نوشته ی برایان لاوسون ـ بخش نهم ـ ثبت فضا

عنوان این بخش راههای ثبت فضا هست و از مشکلات درک متقابل طراحان و غیر طراحان صحبت می کند. اغلب اگر طراحان و معماران از مشتری های خودشان بپرسند که چه حسی نسبت به یک فضا دارند آنها ممکن است پاسخ مستقیمی و کلمه ی مناسبی برای آن نداشته باشند ولی می توانند احساسشان را با مثال زدن مکانهایی که دوست دارند یا مکانهایی که احساس خوشایندی به آن ندارند بیان کنند. در این بخش لاسون به معرفی متدهایی برای بررسی احساس مشتریان و درک بهتر آنها ارائه می دهد که در آنها تلاش شده که درک و احساسات انسان و بالطبع روابط انسانی را در رابطه با فضا به صورت سیستم کدگذاری شده٬قاعده مند٬قابل ارجاع و طبقه بندی شده دربیاورند . به عبارتی این روشها به طراحان و معماران کمک می کند تا رفتارهای انسانها را بهتر بتوانند پیش بینی کنند

Listen for free

Show artwork for RoZh.Lab

About the Podcast

RoZh.Lab
Talking about design books in Persian
در این پادکست ما کتابهای مختلف در زمینه ی رشته های طراحی و معماری رو برای شما بازگو می کنیم. هر اپیزود یک بخش از یک کتاب هست که به طور مفصل و با مثالهای ملموس برای شما توضیح داده میشه

About your hosts

Zhabiz Shafieyoun

Profile picture for Zhabiz Shafieyoun
Zhabiz Shafieyoun, Ph.D. in Design at Politecnico di Milano, Italy.
Adjunct professor at Winthrop University, USA.

Rodia Banaei

Profile picture for Rodia Banaei
Interior designer
Master's degree in design