Episode 16

full
Published on:

23rd Oct 2020

16: کتاب زبان فضا ـ نوشته ی برایان لاوسون ـ بخش هشتم ـ فضا و زمان

درنظر نگرفتن نیازهای کاربر در زمان نوشتن این کتاب بیشتر از امروز رایج بوده به خصوص در رشته ی معماری. ما در ابتدای این بخش تاریخ کوتاهی طراحی را توضیح می دهیم تا مقطع تاریخی این کتاب رو برای شما مشخص کنیم تا به درک مثالهایی که لاسون در تمام این بخش از بناهایی که بدون توجه به نیازهای انسان طراحی شده می آورد٬کمک کند

این بخش در واقع جواب این سوال هست که ما چطور میتوانیم پیش بینی بهتری از رفتار انسانها در فضا داشته باشیم؛ به نظریه ها و رویکردهای مختلفی در این مورد میپردازد که هر کدام سعی کرده اند که با روش خودشان با این مساله دست و پنجه نرم کنند. او در این بخش معماری را در محدوده ی زمان و فضا بررسی می کند.

Listen for free

Show artwork for RoZh.Lab

About the Podcast

RoZh.Lab
Talking about design books in Persian
در این پادکست ما کتابهای مختلف در زمینه ی رشته های طراحی و معماری رو برای شما بازگو می کنیم. هر اپیزود یک بخش از یک کتاب هست که به طور مفصل و با مثالهای ملموس برای شما توضیح داده میشه

About your hosts

Zhabiz Shafieyoun

Profile picture for Zhabiz Shafieyoun
Zhabiz Shafieyoun, Ph.D. in Design at Politecnico di Milano, Italy.
Adjunct professor at Winthrop University, USA.

Rodia Banaei

Profile picture for Rodia Banaei
Interior designer
Master's degree in design