Episode 13

full
Published on:

18th Sep 2020

13: کتاب زبان فضا ـ نوشته ی برایان لاوسون ـ بخش پنجم ـ فضا و فاصله

فاصله‌های بین انسانها که تا همین چند ماه پیش تابع عرف و روابط فردی بود، این روزها به مساله مرگ و زندگی تبدیل شده! "فاصله اجتماعی" که یکی از چهار فاصله تعریف شده در روابط انسانی بود, ناگهان از همه فاصله‌ها مهم‌تر شد و مرزهای فاصله‌ها را در روابط روزمره‌ ما را جابه‌جا کرد 

در بخش پنجم کتاب "زبان فضا", برایان لاوسن از فاصله‌ها حرف میزند؛ نه فقط به عنوان کمیت‌هایی قابل اندازه‌گیری بلکه به عنوان آستانه‌های ادراکی که با توانایی‌های حسی ما ارتباط مستقیم دارند. در این اپیزود در مورد فاصله‌ها در موقعیت‌های اجتماعی مختلف صحبت کرده‌ایم


Listen for free

Show artwork for RoZh.Lab

About the Podcast

RoZh.Lab
Talking about design books in Persian
در این پادکست ما کتابهای مختلف در زمینه ی رشته های طراحی و معماری رو برای شما بازگو می کنیم. هر اپیزود یک بخش از یک کتاب هست که به طور مفصل و با مثالهای ملموس برای شما توضیح داده میشه

About your hosts

Zhabiz Shafieyoun

Profile picture for Zhabiz Shafieyoun
Zhabiz Shafieyoun, Ph.D. in Design at Politecnico di Milano, Italy.
Adjunct professor at Winthrop University, USA.

Rodia Banaei

Profile picture for Rodia Banaei
Interior designer
Master's degree in design