Episode 11

full
Published on:

4th Sep 2020

11: کتاب زبان فضا ـ نوشته ی برایان لاوسون ـ بخش سوم ـ‌ ساز و کار درک فضا

در این بخش نویسنده بعد ازاینکه از چگونگی احساس کردن و درک فضا برای ما می گوید. مکانیزمهای دریافتی مثل تداوم شکل٬تداوم اندازه که ما از کودکی شروع به یادگیری و توسعه آنها می کنیم را توضیح می دهد. سپس ما را با عناصر تاثیرگذار بر زبان فضا مثل مقیاس و اندازه آشنا می کند و به این موضوع می پردازد که چه عواملی باعث اهمیت پیدا کردن بعضی از پدیده ها و پیش زمینه شدن آنها دارد. همین طور که می دانیم این کتاب سعی دارد که زبان فضا را به ما آموزش بدهد و می شود گفت که نویسنده تا این بخش همچنان در حال معرفی دستور زبان و قوانین تاثیرگذار برای یادگیری این زبان است


Listen for free

Show artwork for RoZh.Lab

About the Podcast

RoZh.Lab
Talking about design books in Persian
در این پادکست ما کتابهای مختلف در زمینه ی رشته های طراحی و معماری رو برای شما بازگو می کنیم. هر اپیزود یک بخش از یک کتاب هست که به طور مفصل و با مثالهای ملموس برای شما توضیح داده میشه

About your hosts

Zhabiz Shafieyoun

Profile picture for Zhabiz Shafieyoun
Zhabiz Shafieyoun, Ph.D. in Design at Politecnico di Milano, Italy.
Adjunct professor at Winthrop University, USA.

Rodia Banaei

Profile picture for Rodia Banaei
Interior designer
Master's degree in design