Episode 8

full
Published on:

14th Aug 2020

08: معرفی کتاب زبان فضا ـ نوشته ی برایان لاوسون

در این اپیزود ما به معرفی دومین کتاب پادکست روژلب با عنوان زبان فضا نوشته ی برایان لاسون می پردازیم. ما در این بخش به محتوای کتاب اشاره ی کوتاهی می کنیم و شما را با نویسنده و فعالیتهای حرفه ای اش بیشتر آشنا می کنیم. این کتاب نه بخش دارد که ما هر بخش را در یک اپیزود برای شما بازگو می کنیم. نویسنده در این کتاب به مباحث انسان شناختی و روانشناسی در معماری و شهرسازی می پردازد. اگر شما به دنبال کشف یک رویکرد جدید در کار خود هستید حتما شنیدن این پادکست را به شما توصیه می کنیم

Listen for free

Show artwork for RoZh.Lab

About the Podcast

RoZh.Lab
Talking about design books in Persian
در این پادکست ما کتابهای مختلف در زمینه ی رشته های طراحی و معماری رو برای شما بازگو می کنیم. هر اپیزود یک بخش از یک کتاب هست که به طور مفصل و با مثالهای ملموس برای شما توضیح داده میشه

About your hosts

Zhabiz Shafieyoun

Profile picture for Zhabiz Shafieyoun
Zhabiz Shafieyoun, Ph.D. in Design at Politecnico di Milano, Italy.
Adjunct professor at Winthrop University, USA.

Rodia Banaei

Profile picture for Rodia Banaei
Interior designer
Master's degree in design