Episode 5

full
Published on:

19th Jul 2020

05:کتاب طراحی اشیاء روزمره ـ بخش پنجم ـ اشتباهات انسانی؟ نه٬طراحی بد

درست انجام ندادن کارها و یا سر در نیاوردن از یک محصول همیشه نتیجه ی خطای انسانی نیست و خیلی وقتها نتیجه ی طراحی بد هست. در این بخش نورمن به دسته بندی خطاها می پردازد و به ما یاد میدهد که چطور طراحی بهتری با شناخت و اصلاح خطاها داشته باشیم. نورمن در این بخش تاکید زیادی بر ریشه یابی خطاها می کند و از ما می خواهد که بعد از پیدا کردن مقصر همچنان به پرسیدن از چرایی وقوع حادثه ادامه بدهیم تا به علت اصلی مشکلات پی ببریم

Listen for free

Show artwork for RoZh.Lab

About the Podcast

RoZh.Lab
Talking about design books in Persian
در این پادکست ما کتابهای مختلف در زمینه ی رشته های طراحی و معماری رو برای شما بازگو می کنیم. هر اپیزود یک بخش از یک کتاب هست که به طور مفصل و با مثالهای ملموس برای شما توضیح داده میشه

About your hosts

Zhabiz Shafieyoun

Profile picture for Zhabiz Shafieyoun
Zhabiz Shafieyoun, Ph.D. in Design at Politecnico di Milano, Italy.
Adjunct professor at Winthrop University, USA.

Rodia Banaei

Profile picture for Rodia Banaei
Interior designer
Master's degree in design