Episode 4

full
Published on:

17th Jul 2020

04:کتاب طراحی اشیاء روزمره ـ بخش چهارم ـ دانستن این که چه کاری باید انجام شود:محدودیت ها، کشف و بازخورد

محدودیتها٬ کشف شدنها و بازخوردها از لوازم طراحی هستند که با همکاری و همراهی اصول پایه ای تعامل نه تنها می توانند منجر به یک تجربه ی دلنشین و خوشایند برای کاربر در مواجهه با مصنوعات بشوند بلکه می توانند آنها را محافظت کنند. نورمن در این بخش به مابا مثالهای مختلف یاد می دهد که چگونه با استفاده از محدودیت ها و بازخوردها طراحی موفق تری داشته باشیم

Listen for free

Show artwork for RoZh.Lab

About the Podcast

RoZh.Lab
Talking about design books in Persian
در این پادکست ما کتابهای مختلف در زمینه ی رشته های طراحی و معماری رو برای شما بازگو می کنیم. هر اپیزود یک بخش از یک کتاب هست که به طور مفصل و با مثالهای ملموس برای شما توضیح داده میشه

About your hosts

Zhabiz Shafieyoun

Profile picture for Zhabiz Shafieyoun
Zhabiz Shafieyoun, Ph.D. in Design at Politecnico di Milano, Italy.
Adjunct professor at Winthrop University, USA.

Rodia Banaei

Profile picture for Rodia Banaei
Interior designer
Master's degree in design