Episode 3

full
Published on:

17th Jul 2020

03:کتاب طراحی اشیاء روزمره ـ بخش سوم ـ دانش ضمنی و دانش ذهنی

دانش ضمنی و ذهنی همیشه و همه جا همراه ما هستند تا پدیده ها رو بهتر درک کنیم و بتونیم ارتباط خوبی رو با محیط و اشیا اطرافمون ارتباط برقرار کنیم. نورمن در این بخش به رابطه ی این دو دانش و تاثیر اون در طراحی می پردازه. از محدودیتهایی صحبت می کنه که به کمک ما میان وانجام کارها رو برای ما آسونتر می کنن و همین طور یادآور نقش حافظه در طراحی میشه

Listen for free

Show artwork for RoZh.Lab

About the Podcast

RoZh.Lab
Talking about design books in Persian
در این پادکست ما کتابهای مختلف در زمینه ی رشته های طراحی و معماری رو برای شما بازگو می کنیم. هر اپیزود یک بخش از یک کتاب هست که به طور مفصل و با مثالهای ملموس برای شما توضیح داده میشه

About your hosts

Zhabiz Shafieyoun

Profile picture for Zhabiz Shafieyoun
Zhabiz Shafieyoun, Ph.D. in Design at Politecnico di Milano, Italy.
Adjunct professor at Winthrop University, USA.

Rodia Banaei

Profile picture for Rodia Banaei
Interior designer
Master's degree in design