full

full
Published on:

7th Aug 2020

00: معرفی کتاب طراحی اشیا روزمره ـ نوشته ی دونالد نورمن

در این اپیزود ما به معرفی کتاب طراحی اشیاء روزمره و نویسنده ی این کتاب ـ دونالد نورمن ـ می پردازیم. شما را با دیگر کتابهای مهم این نویسنده و همچنین فعالیتهای آکادمیک و غیر آکادمیک او آشنا خواهیم کرد

Listen for free

Show artwork for RoZh.Lab

About the Podcast

RoZh.Lab
Talking about design books in Persian
در این پادکست ما کتابهای مختلف در زمینه ی رشته های طراحی و معماری رو برای شما بازگو می کنیم. هر اپیزود یک بخش از یک کتاب هست که به طور مفصل و با مثالهای ملموس برای شما توضیح داده میشه

About your hosts

Zhabiz Shafieyoun

Profile picture for Zhabiz Shafieyoun
Zhabiz Shafieyoun, Ph.D. in Design at Politecnico di Milano, Italy.
Adjunct professor at Winthrop University, USA.

Rodia Banaei

Profile picture for Rodia Banaei
Interior designer
Master's degree in design