Episode 25

full
Published on:

10th May 2021

25: کتاب ۱۰۱ روش طراحی ـ نوشته ی ویجی کومارـ شناخت بسترـ تحقیق درباره ی منابع منتشر شده

تحقیق درباره ی منابع منتشر شده یک روش از روشهای مرحله ی شناخت بستر هست. این روش برای بررسی منابعی هست که تا الان در مورد موضوع نوشته شده و منشر شده. با تحقیق و بررسی انتشارات کلیدی که در راستای موضوع مورد بررسی انجام شده ما می توانیم یک درک خوب از این که چطور دیگران  به این موضوع پرداختند و چه کارهایی انجام شده برسیم. ما همین طور در این روش نتایج تحقیقات را آنالیز می کنیم الگوی واضحی رو برای  رویکرد های نوآورانه در موقعیت پروژه پیدا می کنیم. علاوه بر این در پایان این روش یک لیست جامع از منابع موجود در رابطه با پروژه در اختیار ما میگذارد که هر وقت بخواهیم می توانیم بهش رجوع کنیم


Listen for free

Show artwork for RoZh.Lab

About the Podcast

RoZh.Lab
Talking about design books in Persian
در این پادکست ما کتابهای مختلف در زمینه ی رشته های طراحی و معماری رو برای شما بازگو می کنیم. هر اپیزود یک بخش از یک کتاب هست که به طور مفصل و با مثالهای ملموس برای شما توضیح داده میشه

About your hosts

Zhabiz Shafieyoun

Profile picture for Zhabiz Shafieyoun
Zhabiz Shafieyoun, Ph.D. in Design at Politecnico di Milano, Italy.
Adjunct professor at Winthrop University, USA.

Rodia Banaei

Profile picture for Rodia Banaei
Interior designer
Master's degree in design